Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1360505

Bir dilin tarihi, siyasi, sosyal ve kültürel nedenlerle değişik bölgelerde ses
yapısı, şekil yapısı ve kelime hazinesi bakımından önemli farklarla birbirinden ayrılan kollarından her birine ne ad verilmektedir?


Ölçünlü dil

Yazı dili

Sözlü dil

Diyalekt

Ana dil


Yanıt Açıklaması:

Bir dilin tarihi, siyasi, sosyal ve kültürel nedenlerle değişik bölgelerde ses yapısı, şekil yapısı ve kelime hazinesi bakımından önemli farklarla birbirinden ayrılan kollarından her birine diyalekt adı verilmektedir. Doğru cevap D'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum