Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1360538

Türkçe'nin yazı ile izlenemeyen dönemi aşağıdakilerden hangisidir?


Altay Çağı

Hun Dönemi

Eski Türkçe Dönemi

Kuzey Türkçesi

Çağatay Türkçesi


Yanıt Açıklaması:

Yazıyla izlenemeyen dönemlerin adlandırılmasında Altay Çağı, En Eski Türkçe Çağı, İlk
Türkçe Çağı gibi terimler kullanılmıştır. Dil içi ve dil dışı gelişmelerle yapılagelen adlandırmalar dikkate alındığında B, C, D ve E seçeneklerinin, Türkçe'nin yazılı dönemi olduğu görülmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum