Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1360590

Aşağıdaki kelimelerdeki ünlüler artlık ve önlük bakımından sınıflandırıldığında hangisi farklıdır?


Ekin

Ölüm

Kağıt

Yünlü

Köfte


Yanıt Açıklaması:

/a, ı, o, u/ ağızın arka bölgesinde oluşan art ünlüler, /e, i, ö, ü/ ağız boşluğunun ön tarafında oluşan ön ünlülerdir. Doğru cevap C'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum