Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1362294

"Bu kurama göre dil, düşünceyi, toplumsal davranışları ve toplumsal davranış örüntülerini belirleyen bir kalıptır. Bu durumda, bir dilin yapısı, o dili konuşanların dünya görüşlerini de belirlemekte ve biçimlendirmektedir. Kurama göre dil, sadece düşüncelerin ifade edildiği bir araç değil, aynı zamanda düşünceyi şekillendiren, bireylerin zihinsel aktivitelerini yönlendiren bir program veya rehberdir. Düşünmek, rasyonel bir eylem olsa da o dilin gramerinden bağımsız değildir. Dil, gerçekliği süzen bir filtre oluşturarak toplumların kendilerini saran dünyayı algılama biçimini ve dünya görüşünü belirlemektedir. Bu nedenle, farklı dilleri konuşan insanların dünyayı algılama biçimleri, değer yargıları ve kültürel davranışları da farklıdır."Yukarıda savunduğu düşünceleri dile getirilen kuram aşağıdakilerden hangisidir?


Ünlem Kuramı
Etkileşim Kuramı
Sapir-Whorf Kuramı
Ding-Dong Kuramı
Yansıma Kuramı

Yanıt Açıklaması: Bu düşünceyi savunan kuram Sapir-Whorf Kuramı ya da Whorf Hipotezi olarak adlandırılmaktadır. Bu nedenle doğru cevap C şıkkıdır.
Yorumlar
  • 0 Yorum