Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1362298

"Kültürel değişmeler çok çeşitli nedenlerle gerçekleşebilir. Başka kültürlerle karşılaşma ve etkileşim, kültürel değişmeleri motive edebileceği gibi ekonomik, sosyo-politik ve teknolojik değişmeler de kültürleri çeşitli açılardan etkilemektedir."Buna göre aşağıdakilerden hangisinin kültürel değişime ortam yaratması beklenemez?


Türkler ve Çinlilerin uzun yıllar boyunca komşu olması
Coğrafi keşifler sayesinde yeni yerlerin bulunması
Telgraf, telefon gibi iletişim araçlarının yaygınlaşması
Renkli televizyona geçiş
Kore'nin kuzey ve güney olmak üzere ikiye bölünmesi

Yanıt Açıklaması: A, B, C ve E şıklarındaki bilgiler toplumların kültürlerini değiştirme ya da yeniden yapılandırma yolunda etkin olabilecek bilgiler içermektedir. Ancak televizyonun siyah-beyazdan renkliye dönüşmesi toplumlar için kültür değişimine etki etmez. Bu nedenle doğru cevap D şıkkıdır.
Yorumlar
  • 0 Yorum