Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1362320

Bölgesel diller ve bölgesel olmayan diller kaça ayrılır?


2
3
5
7
8

Yanıt Açıklaması: .Yerli Dil nedir? Cevap: Yerli Azınlık Dili Aynı siyasi veya ulusal çevrede, genellikle belirli bir bölgede tarihin eski dönemlerinden bu yana yaşayan ve çoğunluğun dilinden farklı bir dili kullanan topluluğun dilini yerli azınlık dili olarak nitelendirebiliriz. Devletin resmî dilinden farklı diller olarak da adlandırılabilir. Örneğin Bulgaristan, Yunanistan vd. Balkan ülkelerindeki Türk dilli azınlıklar tarafından konuşulan Rumeli Türkçesi, Kırım Tatarcası, Gagauzca yerli azınlık dilleridir. Göçmen azınlık dili nedir? Cevap: Göçmen Azınlık Dili Çeşitli nedenlerle yerli coğrafyalarını terk ederek başka ülkelere göç eden ve bulundukları siyasal coğrafyadaki resmî dilden veya çoğunluğun dilinden farklı bir dili konuşan göçmen toplulukların dilidir. AB ülkelerinde Avrupa’daki göçmen Türk azınlıklarının konuştuğu Türkçenin hiçbir resmî statüsü yoktur. Türkçe, en az bin yıldır Avrupa’da konuşulmasına karşın Hintçe, Urduca, Arapça vd. göçmen dilleriyle aynı grupta, ‘Avrupalı olmayan dil’ olarak değerlendirilmektedir. Rusçanın durumu da Türkçenin durumuna benzemektedir.
Yorumlar
  • 0 Yorum