Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1362332

Türkçe ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?


Türk yazı dilleri ailesinin konuşur sayısı bakımından en büyük dili Türkiye Türkçesidir.
Türkiye Türkçesi, aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de resmî dilidir.
Türkiye Türkçesi, Cumhuriyet'in ilanından sonraki dönemde sadeleşme çalışmaları sonucu oluşan yeni yazı dilinin adıdır.
Türkçe, Balkanlarda Türk topluluklarının ana dili, Arnavut ve Boşnak Müslüman aydınların ikinci dili olarak da kullanılmıştır.
Türkiye Türkçesi, dünyada konuşanların sayısı bakımından İngilizceden sonraki en büyük ikinci dildir.

Yorumlar
  • 0 Yorum