Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1362677

"-AlA-, -IştIr-, -klA-" gibi ekler hangi çatı grubunun ekleridir?


Kuvvetlendirme çatısı
İşteş çatı
Edilgen çatı
Olumsuzluk çatısı
Sıklık çatısı

Yanıt Açıklaması: ov->ovala, serp->serpiştir, sür->sürükle gibi örneklerde görüldüğü üzere bu ekler sıklık çatısına aittir. Bu nedenle cevap E'dir.
Yorumlar
  • 0 Yorum