Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1365275

Aşağıdaki cümlelerde geçen sözcüklerden hangisinde aitlik eki sözcüğe farklı bir anlam katmıştır? 


Evdeki çiçekleri sulamayı unutmuştu. 

Okuldaki öğrenciler zil sesiyle dağıldı. 

Akşamki yemekler çok güzel olmuştu. 

Otobüsteki yolcular uyuyorlardı. 

Bahçedeki ağaçlar çiçek açmıştı. 


Yanıt Açıklaması:

Aitlik eki (-ki): Aitlik eki adlardan zamir ve sıfat türünde adlar yapan, bağlılık,
içinde bulunma, aitlik anlamları taşıyan bir ektir. -ki aitlik eki sözcüklere yalın (akşamki,
yarınki), bulunma (evdeki, yoldaki) ya da ilgi (seninki, bizimki) durumlarından
biriyle eklenir. Aitlik eki ad çekim ekleri alabilir. -ki eki bugünkü gibi bir iki
sözcüğün dışında ünlü ve ünsüz uyumlarına girmez. 

a, b, d ve e seçeneklerinde aitlik eki bulunma anlamı taşırken c seçeneğinde yalın anlam katmıştır. Doğru yanıt C 

Yorumlar
  • 0 Yorum