Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1360491

Ülkemizde çok çeşitli kültürlerin bir arada yer alması sebebiyle, aynı dil kullanılırken farklı coğrafi bölgelerde birçok çeşitte ağız, lehçe farklılıkları ile karşılaşılmaktadır. Bu örnekte sözü edilen durum dilin aşağıdaki özelliklerinden hangisinden kaynaklanmaktadır?


Her dil, ait olduğu toplumun gereksinimlerine cevap verebilecek yeterliktedir.

Dil, toplumsal katmanlara göre değişir.

Dilde nedensizlik ilkesi esastır.

Ana dili, öğrenilen değil; edinilen ve kuşaktan kuşağa aktarılan bir sistemdir.

Diller arasında benzerlikler ve ortaklıklar olabilir.


Yanıt Açıklaması:

Dil, toplumsal katmanlara göre değişir. Dil, klasik terminolojideki ifadesiyle ağız, şive, lehçe gibi ‘değişke’lerden oluşur. Bu değişkelerden biri ön plana çıkarak yazı dili hâline gelir. Diğer değişkeler de konuşuldukları coğrafyaların ya da toplulukların iletişim aracı ve kimliklerinin simgesi olma işlevi kazanır.

Yorumlar
  • 0 Yorum