Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1360552

"Beş büyük mesnevi^ yazan ilk Türk şairdir; ilk şairler tezkiresi Mecalisü’n-Nefayis’in, Farsça ile Türkçeyi karşılaştırarak Türkçenin daha üstün bir dil olduğu sonucuna ulaştığı Muhakemetü’l-Lügateyn’in, Türk kültür tarihi açısından çok önemli olan Nesayimü’l-Mahabbe’nin, Türk edebiyatının ilk biyografi örneklerinin yazarıdır."

Bahsi geçen yazar aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?


Zemahşeri

Babür

Hüseyin Baykara

Yusuf Has Hacib

Ali S¸ir Neva^yi^


Yanıt Açıklaması:

Ünlü bilgin Zemahşeri^ Türkçenin önemli sözlüklerinden biri olan ve  Mukaddimetü’l-Edeb'i yazmıştır. Yusuf Has Ha^cip,  1069 yılında   6645 beyitten oluşan Kutadgu Bilig'i yazmıştır. Ali S¸ir Neva^yi^’nin okul arkadaşı ve yakın dostu olan Hüseyin Baykara; hem bir hükümdar, hem de diva^n sahibi bir şairdir. Babür ise diva^nı ve başka eserleri yanında hatıra türünden yazdığı Vakayi^ adlı büyük eseriyle hem Türk anı edebiyatının hem de Türk nesrinin önemli örneklerinden birini vermiştir.

Doğru cevap Ali Şir Nevai'nin bulunduğu E şıkkıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum