Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1360572

"Kutadgu Bilig" eseri kim tarafından yazılmıştır?


Edip Ahmet Yükneki

Yusuf Has Hacip

Ahmet Yesevi

Kaşgarlı Mahmut

Zemahşeri


Yanıt Açıklaması:

6645 beyitten oluşan Kutadgu Bilig, 1069 yılında Yusuf Has Hâcip tarafından yazılmıştır.

Yorumlar
  • 0 Yorum