Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1360653

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eylemden ad yapma eki almıştır?


İlke

Güncel

Gezegen

Eldiven

Toptan


Yanıt Açıklaması:

İlke, güncel, eldiven ve toptan sözcükleri addan ad yapma ekleri almışlardır. Gezegen sözcüğü ise eylemden ad yapma eki almıştır. 

Yorumlar
  • 0 Yorum