Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1362633

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde edilgen çatı kullanılmıştır?


Sakınmak
Katılmak
Kaçırmak
Sevilmek
Sevinmek

Yanıt Açıklaması: çatıları çok genel olarak bir cümlede yüklemin gösterdiği eylemin özne tarafından yapıldığını gösteren etken çatı ve cümlenin dil bilgisel (sözde) öznesinin yüklemin bildirdiği eylemden etkilendiğini veya eylemin hedefi olduğunu gösteren edilgen çatı olarak ikiye ayırabiliriz. Buna göre boyamak, katılmak, kaçırmak ve doyurma sözcükleri etken çatılı fiilleri örneklerken sevilmek sözcüğü edilgen çatılıdır.
Yorumlar
  • 0 Yorum