Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1365099

Aşağıda, Türk yazı dillerinin ve lehçelerinin sınıflandırılmasıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?


Salırca (Salarca) tarihî olarak Kıpçak grubundan gelişmiştir.

Kıpçak grubu batı (b), doğu (d) ve güney (g) alt gruplarından oluşur.

KBb grubunda Kumukça, Karaçay Balkarca, Kırım Tatarcası
ve Karayca bulunur.

Aral-Hazar grubunda Kazan Tatarcası ve Başkurtça bulunur.

Volga (İdil) grubunda Kazakça, Karakalpakça, Kıpçak-Özbek ve Nogayca bulunur.


Yanıt Açıklaması:
  1. Güneybatı (GB), Oğuz Türkçesi: Bu grup kendi içinde batı (b) ve doğu (d) olmak üzere ikiye ayrılır. GBb grubunda Gagauzca, Türkiye Türkçesi ve Azerice; GBd grubunda ise Türkmence yer alır. Salırca (Salarca) tarihî olarak Oğuz grubundan gelişmiştir.
  2. Kuzeybatı (KB), Kıpçak Türkçesi: Kıpçak grubu batı (b), kuzey (k) ve güney (g) alt gruplarından oluşur. KBb grubunda Kumukça, Karaçay Balkarca, Kırım Tatarcası ve Karayca; KBk veya Volga (İdil) grubunda Kazan Tatarcası ve Başkurtça; KBg veya Aral-Hazar grubunda Kazakça, Karakalpakça, Kıpçak-Özbek ve Nogayca bulunur. Altay Türkçesi ile güçlü genetik bağlarına karşın, Kazakçaya çok yakın olan modern Kırgızca da bu grupta değerlendirilebilir.
Yorumlar
  • 0 Yorum