Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1365119

I. İnançlar

II. İlişki örüntüleri

III. El sanatları

Yukarıdakilerden hangisi manevi kültürü oluşturan faktörler arasında yer alır?


I-II

 I-II-III

 I-III

II-III

 Yalnız III


Yanıt Açıklaması:

Kültürü olusturan ögeler, genel anlamda maddi ve manevi veya somut ve somut olmayan
bçiminde sınıflandırılabilir. Maddi kültür unsurları mimarî, el sanatları, geleneksel kıyafetler, araç-gereçler gibi elle tutulur, gözle görülür, somut olan unsurlardır. Manevi kültür unsurları ise inançlar, dünya görüşleri, ahlak anlayışı, davranıış kalıpları, ilişki örüntüleri vb. toplumsal hayatı çevreleyen öğreti ve değerlerdir.

Yorumlar
  • 0 Yorum