Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1360489

Ana dilinin dil bilgisiyle ilgili temel ilkelerini öğretim ortamında edinmenin en önemli yararı aşağıdakilerden hangisidir?


Dilin daha düzgün kullanımının sağlanması

Dilin farklı düzeylerde kullanımının sağlanması

Dilin işleyişinin dili kullananlar tarafından doğru bir şekilde bilinmesi

Yabancı dil öğreniminde gerek hedef dili öğrenme ve gerekse ana dili ile hedef dil arasında karşılaştırma yapmayı sağlaması

Dilin kendine özgü niteliklerinin anlaşılmasını sağlaması


Yanıt Açıklaması:

Ana dilinin dil bilgisiyle ilgili temel ilkelerini öğretim ortamında edinmenin, yabancı dil öğreniminde de gerek hedef dili öğrenme ve gerekse ana dili ile hedef dil arasında karşılaştırma yapma, bu yolla insanın ufkunu, bakış açısını geliştirme bakımından sayısız yararı vardır.

Yorumlar
  • 0 Yorum