Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1360818

Türkçeden en fazla sözcüğün geçtiği dil aşağıdakilerden hangisidir?


Arnavutça

Macarca

Latince

Bulgarca

Sırpça


Yanıt Açıklaması:

Türkçeden en fazla sözcüğün geçtiği dil Sırpçadır. Bir zamanlar dokuz bine yakın sözcüğün bulunduğu belirlenmiştir. Bugün Sırpçada sayısı yedi bine yaklaşan Türkçe alıntı- dan badžànak ‘bacanak’, bàlta ‘balta’, dùšek ‘döşek’, jòrgan ‘yorgan’, kàjmak ‘kaymak’, òdžak ‘ocak’ bunlardan yalnızca birkaçıdır. Sırp Türkolog Dr. Mirjana Marinkoviç, 2008 yılında Belgrad’da çıkan bir dergide Türkçe sözlerin Sırpçadaki yoğunluğunu ve kullanım sıklığını ele almıştır. Doğru cevap E'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum