Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1362895

"Üniversiteyi kazanmak için harıl harıl çalıştı." cümlesindeki harıl harıl ikilemesi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? I. İsim yapılı ikilemedir. II. Cins adlarından türetilmiştir. III. Kuruluşunda zamir kullanılmıştır. IV. Ek olarak kurulmuştur. V. Yansıma kaynaklı ikilemedir.


Yalnız I
I, II
I,V
Yalnız III
I,II,V

Yanıt Açıklaması: İkilemeleri, isimlerden ve fiillerden olmak üzere yapı yönüyle ikiye ayırabiliriz. İsim yapılı ikilemeler de kendi içerisinde sınıflandırılabilir: Yansıma kaynaklı olanlar: Fırıl fırıl dönmek, fokur fokur kaynamak, harıl harıl çalışmak... İlkeden yola çıkarak genele varma söz konusu olduğundan analiz düzeyinde bir sorudur. Doğru cevap C seçeneğidir.
Yorumlar
  • 0 Yorum