Türk Dili 1 Final 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bilim, sanat, spor, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli  bir kavramı karşılayan sözcük şıklardan hangisidir?


Anlatım

Misal

Jargon

Tabir

Terim


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yabancı kaynaklı ve Türkçe'nin yapısına aykırı bir örnektir?


Hosça kal

Allahaısmarladık

Kahve içmek

Özür dilerim

Kendine iyi bak


3.Soru

Türkçede ünsüzler kaç grupta sınıflandırılır?


2

3

4

5

6


4.Soru

"Üniversiteyi kazanmak için harıl harıl çalıştı." cümlesindeki harıl harıl ikilemesi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? I. İsim yapılı ikilemedir. II. Cins adlarından türetilmiştir. III. Kuruluşunda zamir kullanılmıştır. IV. Ek olarak kurulmuştur. V. Yansıma kaynaklı ikilemedir.


Yalnız I
I, II
I,V
Yalnız III
I,II,V

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dilin anlatım gücünü arttıran unsurlardan biri değildir?


Mecaz zenginliği
Soyutlama gücü
Atasözü zenginliği
Sözlük zenginliği
Deyim zenginliği

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi belirtisiz isim tamlamasına örnek olarak verilebilir?


İşinin değişmesi iyi olmuş.
Çoluklu çocuklu yola çıkmışlar.
Evdeki paraya sakın dokunma.
Anlamsız sözler söylüyordu.
Bir defa da büyük sözü dinle.

7.Soru

Türkçenin ilk yazılı metinleri olan Orhun Yazıtları’nda geçen yabancı sözcüklerden hangisi prenses anlamındadır?


İşgiti

Sengün

Yençü

Küçüg

Kunçuy


8.Soru

"Sizi daha önce uyarmadım değil." cümlesi anlamına göre nasıl bir cümledir?


Düz

Eylem

Olumlu

Ad

Olumsuz


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi “Belirtisiz ad tamlaması”dır?


Meyve suyu

Sevgili seyirciler

Ağacın yaprağı

Kırmızı kamyon

Önceki aday


10.Soru

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazımı doğru olarak verilmiştir?


Makina

Meyve

Kurdela

Şöför

Egsoz


11.Soru

Bir sözcüğü veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma aşağıda verilen kavramlardan hangisini tanımlar?


Mecaz

Deyim

Atasözü

Kavram

Soyutlama


12.Soru

"Efendi, lahana, liman, sandal, yakamoz" sözcükleri hangi dilden Türkçeye geçmiştir?


Fransızca

Rumca

İngilizce

İtalyanca

Arapça


13.Soru

Aşağıdaki ilişki sözlerinden hangisi diğerlerinden farklı bir durumda kullanılmaktadır?


Hızır yoldaşın olsun.

Sizden iyi olmasın.

Uğurlar olsun.

Yolunuz açık olsun.

Güle güle gidip gelin.


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde yazım yanlışı vardır?


Kurdele
Egzoz
Makina
Şoför
Meyve

15.Soru

Yunancada, il­k­ iki harf­ olan “alpha” ve “beta” sözcüklerinin bi­rleşmesi­nden oluşan sözcüğün Türkçedeki karşılığı nedir?


Abece

Ses

Harf

Ezgi

Vurgu


16.Soru

Türkçe sözlüklerde düzlük yuvarlaklık açısından bir uyum olması Türkçenin hangi özelliğidir?


Yapım eklerinin işlevsel olması

Ses uyumlarının güçlü olması

Yapım eklerinin çok olması

Yapı bakımından eklemeli dil olması

Dil bilimleri araştırmalarının olması


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkçe kullanımının zenginleşmesi ve dilimizin tehlike altına sokacak durumlar için sunulacak çözümlerden değildir?


İş yeri adında yabancılaşma karşısında yerel yönetimler etkili olabilir.

Radyo ve televizyon kuruluşları, doğru ve güzel Türkçenin yaygınlaştırılması konusunda etkin olabilirler.

Kullanım kılavuzlarında Türkçeye yer verilmemesi bir dil sorunu değil, ihracat politikasıdır.

Dilin kullanıldığı alanlarda yasal boşlukların giderilmesi gerekmektedir.

Eğitim sistemimiz Türkçeyi benimsetecek nitelikte yeniden düzenlenmelidir.


18.Soru

Türkiye’de İngilizce ile öğretime başlandığı hangi seneden itibaren Anglo-Sakson kültürünün yoğun etkisi hissedilmeye başlanmıştır.


1970’lerden itibaren

1980’lerden itibaren

1950’lerden itibaren

1930’larden itibaren

1940’larden itibaren


19.Soru

Çince, Soğdca ve Sanskritçe alıntı sözcükler Türk dilinin hangi döneminde yoğunluğunu artırmıştır?


Göktürkçe

Karahanlı Türkçesi

Uygur Türkçesi

Osmanlı Türkçesi

Eski Anadolu Türkçesi


20.Soru

Türkçede Bilim terimleri üzerine yapılan çalışmalar ışığında aşağıdaki sözcüklerden hangisi dead cat bounce sözcüğünün karşılığı olarak türetilmiştir? 


azel 

çokel 

değerdeşlik 

çevrilgen 

son çırpınış