Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1365529

Aşağıdakilerden hangisi Türkçe kullanımının zenginleşmesi ve dilimizin tehlike altına sokacak durumlar için sunulacak çözümlerden değildir?


İş yeri adında yabancılaşma karşısında yerel yönetimler etkili olabilir.

Radyo ve televizyon kuruluşları, doğru ve güzel Türkçenin yaygınlaştırılması konusunda etkin olabilirler.

Kullanım kılavuzlarında Türkçeye yer verilmemesi bir dil sorunu değil, ihracat politikasıdır.

Dilin kullanıldığı alanlarda yasal boşlukların giderilmesi gerekmektedir.

Eğitim sistemimiz Türkçeyi benimsetecek nitelikte yeniden düzenlenmelidir.


Yanıt Açıklaması:

C şıkkındaki madde doğru değildir, çünkü kullanım kılavuzlarında Türkçe'ye yer verilmemesi hem tüketiciler için bir sorun oluşturmakta hem de dile gereken önem verilmemektedir.Doğru cevap C şıkkıdır. 

Yorumlar
  • 0 Yorum