Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1360682

I.Soru

II.Emir

III. Sıralı

IV.Devrik

V.Ünlem

Yukarıdakilerden hangileri Anlamlarına Göre Cümleler olarak sınıflandırılır?


I. ve II.

II.,III. ve IV.

III., IV. ve V.

III. ve V.

I.,II. ve V. 


Yanıt Açıklaması:

Anlamsal özelliklerine göre cümleleri olumlu, olumsuz, soru, ünlem ve emir cümleleri olarak sınıflandırabiliriz.

Yorumlar
  • 0 Yorum