Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1360774

Türkçe'nin zengin söz varlığına sahip bir dil olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


Aynı coğrafyadaki farklı kültürlerle etkileşim halinde olması

Çekimli bir dil yapısı ile türeyen sözcüklere sahip olması

Küçük ve büyük ünlü uyumu gibi ses uyumlarına sahip olması

Türkçe sözlüğe göre Türkçe'de toplam 92.292 sözcüğün olması

Ayrıntıların canlı sayılabilecek imgelerle anlatılabilmesi


Yanıt Açıklaması:

Bir dildeki sözcüklerin bütünü, söz varlığını (söz dağarcığı, kelime hazinesi) oluşturur. Aynı coğrafyadaki farklı kültürlerle etkileşim sonucunda Türkçe'nin tarihsel derinliğinden gelen söz varlığı renklenmiş, çeşitlenmiş ve zenginlik kazanmıştır.

Yorumlar
  • 0 Yorum