Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1360821

  1. Bazı sözcüklerin yanlış söylenmesi ve yazılması
  2. Bazı sözcüklere yanlış anlamlar yüklenmesi
  3. Anlatım bozuklukları
  4. Her yerde yabancı kökenli sözcüklere yer verilmesi

Türkçe'de yukarıdaki durumlardan hangisi ya da hangileri genellikle dilin bir sorunu olarak algılanmaktadır?


I, II, III

I, II, IV

I, II, III, IV

I, III, IV

I ve II


Yanıt Açıklaması:

Türkçede bazı sözcüklerin yanlış söylenmesi ve yazılması, bazı sözcüklere yanlış anlamlar yüklenmesi; konuşma dilinde ve yazı dilinde cümledeki ögeler arasındaki uyumsuzlukların yol açtığı anlatım bozukluklarının yanı sıra olur olmaz her yerde yabancı kökenli sözcüklere yer verilmesi, iş yerlerinde, ürünlerde yabancı adlar kullanılması ge- nellikle dilin bir sorunu olarak algılanmaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum