Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1362498

Aşağıdaki dil olgularından hangisi vurguyu açıklamaktadır?


Aynı cümle, farklı tonlarla birbirinden farklı anlam ve işlevlerde kullanılabilir.
Sözcenin bir parçası diğer parçalara göre daha baskılı ve güçlü biçimde söylenir.
Konuşma sırasında ses perdesinin değişmesiyle melodik bir dalgalanma oluşur.
Konuşma esnasında cümleler veya sözcükler arasında kısa aralıklar verilir.
Eklenme sırasında ortaya, doğrudan ek veya eklerin bir parçası olmayan, bazı sesler çıkabilir.

Yanıt Açıklaması: "Sözcüklerin bazı hecelerini, sözcük öbeklerinin bazı sözcüklerini daha baskılı, vurgulu söyleriz. " Bu vurgudur. Doğru cevap B'dir.
Yorumlar
  • 0 Yorum