Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1362547

Aşağıdakilerden hangisi “Yeni Lisan Hareketinin” ilkelerinden biri değildir?


Yazı dilini konuşma diline yaklaştırmak
Tamlamaları, Türkçe kurallara göre yapmak
Öteki Türk lehçelerinden kelime almamak
Dilimizdeki Arapça ve Farsça gramer kurallarını kullanmamak
Dilimize girmiş olan Arapça ve Farsça sözcükleri dilimizden atmak

Yorumlar
  • 0 Yorum