Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1362885

İkileme, anlatım gücünü artırmak, anlamı pekiştirmek, kavramı zenginleştirmek amacıyla aynı sözcüğün tekrar edilmesi veya anlamları birbirine yakın veya karşıt olan ya da sesleri birbirini andıran iki sözcüğün yan yana kullanılmasıdır. Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi ikileme değildir?


çul çaput
kör kütük
toz toprak
allak bullak
gelin çiçek

Yanıt Açıklaması: "gelin çiçek" ikilemin (anlatım gücünü artırmak, anlamı pekiştirmek, kavramı zenginleştirmek amacıyla aynı sözcüğün tekrar edilmesi veya anlamları birbirine yakın veya karşıt olan ya da sesleri birbirini andıran iki sözcüğün yan yana kullanılmasıdır) tanımına uymamaktadır.
Yorumlar
  • 0 Yorum