Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1360652

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi addan ad yapma eki almıştır?


Oyna

Küçümse

Gözük

Gizle

Komuta


Yanıt Açıklaması:

Oyna, küçümse, gözük ve gizle sözcükleri addan eylem yapma ekleri almışlardır. Komuta sözcüğü ise addan ad yapma eki almıştır.

Yorumlar
  • 0 Yorum