Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1362631

Aşağıdakilerden hangisinde “-al” eki, addan ad yapmak için kullanılmıştır?


Azal
Yatalak
Ulusal
Çoğal
İllegal

Yanıt Açıklaması: Addan ad yapma ekleri ad kök ya da gövdelerinden köken anlamıyla bağlantılı yeni ad gövdeleri yapan eklerdir. Verilen seçeneklere bakıldığında azal ve çoğal sözcüklerinde verilen ek addan eylem yapan ek olarak kullanılırken; yatalak sözcüğünde ise tek başına -al eki yeni bir ad üretmemektedir. İllegal ise yabancı bir sözcüktür. Oysa C seçeneğinde, ulus adına getirilerek ulusal adını ürettiği görülmektedir.
Yorumlar
  • 0 Yorum