Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1362889

Aşağıdakilerden hangisi ikileme örneği değildir?


kış kıyamet
kol kanat
toz toprak
çarpık kırık
allak bullak

Yanıt Açıklaması: ikilemeler kullanılırken bir çeşit uyaklı yapılar ortaya çıkarılmıştır. Anlatımı güçlendirmek üzere ikileme oluşturulurken ya aynı sesi veren aynı sözcük tekrarlanır ya da sesleri birbirini andıran sözcükler yan yana kullanılır
Yorumlar
  • 0 Yorum