Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1365326

Aynı, yakın ya da karşıt anlamlı iki sözcüğün; anlamı güçlendirmek, çokluk veya abartı bildirmek, süreklilik belirtmek, ortalama veya yaklaşıklık ifadesi kazandırma amacıyla bir tek sözcük gibi işlev görmek üzere oluşan sözcük öbeğine ne ad verilir?


Bağlama öbeği

Edat öbeği

Birleşik sözcükler

Eylem öbeği

Tekrar öbeği


Yanıt Açıklaması:

Tekrar O¨beği (İkilemeler): Aynı, yakın ya da karşıt anlamlı iki sözcüğün; anlamı güçlendirmek, çokluk veya abartı bildirmek, süreklilik belirtmek, ortalama veya yaklaşıklık ifadesi kazandırma amacıyla bir tek sözcük gibi işlev görmek üzere oluşan sözcük öbeğidir. Cümlede ad, sıfat, zarf ve eylem görevinde kullanılırlar. Doğru cevap E'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum