Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1365428

I. Denizcilik alanındaki İtalyanca sözcükler 

II. Farsça ön ek ve edat biçimleri 

III. Fransızca hitap biçimleri 

IV. İngilizceden alıntılar 

V. Arapça ikili çokluk biçimleri 

Yukarıda sıralanan özellikler Türkçenin diğer dillerle etkileşimi ile ilgilidir. Bu özelliklerden hangisi ya da hangileri Batı dillerinin Türkçeye etkisine örnektir? 


I, II, III, IV, V

I, II, III, IV 

I, III, IV 

II, III, IV 

III, IV 


Yanıt Açıklaması:

İtalyanca, İngilizce ve Fransızca Batı dillerinden etkileşime örneklerdir fakat ARApça ve Farsça Osmanlı Türkçesine etki eden dönemde yer alan örneklerdir. Doğru yanıt C'dir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum