Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1360820

'abone, balkon, balon, bilet, jandarma, lamba' gibi Batı dillerinden alıntı sözcükler hangi ülkeyle olan ilişkiler sonucunda Türkçede artış göstermiştir?


İtalya

İngiltere

Amerika

Almanya

Fransa


Yanıt Açıklaması:

Tanzimat Fermanı ile birlikte Batı’ya yöneliş, Türkçenin söz varlığında bu kez de Fransızcanın etkisini başlatmıştır. Önceleri denizcilik, ticaret gibi belirli alanlardaki İtalyanca acente, banka, bono, borda, iskele, güverte vb. sözcüklerle başlayan Batı dillerinden alıntı- lar Fransızca ile ilişkiler sonucunda artmıştır: abone, balkon, balon, bilet, jandarma, jüri, kabine, konferans, lamba, manto, moda, palto, rapor, salon, torpil. Doğru cevap E'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum