Türk Dili 1 Final 18. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de yeni iş yeri açan insanların iş yerlerine İngilizce adlar vermesinin bir nedeni olamaz?


İngilizce tüm dilleri etkileyen popüler bir dildir.

Prestij katıcı bir ifade seçilmek istenir.

Havalı bir ifade ediş tarzı arayışıdır.

Açılan işyerinin amacını karşılayan Türkçe sözcük bulunamamıştır.

Yurt dışı odaklı firma mağazalarına ait marka tescilli iş yeri olabilir.


2.Soru

"Bir dildeki, eserdeki sözcüklerin, deyim ve atasözlerinin bütünü" olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Dil

Dil varlığı

Kelime

Söz Varlığı

Konuşma Dili


3.Soru

Aşağıdaki Türk dillerinden hangisi yazı dili olamamış, yalnızca konuşma dili olarak kalarak varlığını sürdüren dillerden biridir?


Afşar Türkçesi

Altay Türkçesi

Gagavuz Türkçesi

Karakalpak Türkçesi

Karaçay Türkçesi


4.Soru

VIII-XVII. yüzyılları arasında Doğu Türkistan, Altın Ordu ve Harezm coğrafyalarına kadar yayılan hatta Fatih Sultan Mehmet döneminde sarayda kullanılan alfabe hangisidir?


Grek Alfabesi

Brahmi Alfabesi

Süryani Alfabesi

Uygur Alfabesi

İbrani Alfabesi


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkçe için kullanılan yazılardan biri değildir?


Grek

Ermeni

İbrani

Çin

Süryani


6.Soru

Biri bağımsız biçim birim olmak üzere, en az iki biçim birimden oluşan yani bir veya daha fazla ek alan kök biçim birimlere ne ad verilir? 


Kök

Yüklem

Gövde

Ek 

Yapım Eki


7.Soru

'abone, balkon, balon, bilet, jandarma, lamba' gibi Batı dillerinden alıntı sözcükler hangi ülkeyle olan ilişkiler sonucunda Türkçede artış göstermiştir?


İtalya

İngiltere

Amerika

Almanya

Fransa


8.Soru

Bir cümlede birden fazla yer tamlayıcısı olabilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisi buna örnektir? 


Bir bozkır kasabasında büyümüştüm.

Hastanenin bahçesinde, hastasını düşünüyordu. 

Üniversite'ye Ankara'dan gelmişlerdi. 

Sağlık ocağında hemşirelik yapıyordu.

Tüm öğrenciler okulda fidan dikmişlerdi. 


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi geçmiş zaman anlamı taşıyan Sıfat fiillere bir örnektir?


Bakar (kör)

Akacak (kan)

Tükenmez (kalem)

Ağlayan (nar)

Tanıdık (adam)


10.Soru

Aşağıdaki dillerden hangisi konuşulduğu toplam ülke sayısı bakımından ilk sırada yer alır


Çince
Portekizce
Türkçe
İngilizce
İspanyolca

11.Soru

Türk dünyasında aşağıdaki ifadelerden hangisi atasözü için kullanılmıştır?


altın söz

ruhun doktoru

makal

kanatlı söz

nasihat


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi diğer Türk lehçelerinden farklılaşarak bağımsız bir dile evrilmiştir?

I. Çuvaşça

II. Tuva

III. Gagavuz Türkçesi

IV. Karakalpak Türkçesi

V. Yakutça


II, IV

I, V

II, III

III, IV

Yalnız V


13.Soru

2015 yılı verilerine göre yeryüzündeki 7.102 dilden ancak kaç tanesi yazı dili özelliğine sahiptir?


100

200

300

400

500


14.Soru

Türkçede yeni sözcükler, terimler türetmenin çok daha kolay olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir ?


Türkçenin yapım eklerinin sayıca az olmasından

Türkçenin yapı bakımından eklemeli dil olması nedeniyle

Türkçede ünlü seslerin sayıca çok olmasından

Türkçede ses uyumlarının güçlü olmasından

Türkçede ses uyumlarının söz konusu olmamasından


15.Soru

  • I. Hintçe
  • II. İspanyolca
  • III. Japonca
  • IV. Türkçe
Yukarıdaki dillerin hangisi/hangileri özne – nesne – yüklem şeklindeki söz dizimi sıralamasına sahiptir?


Yalnız IV

I ve II

II ve IV

I, III, IV

II, III, IV 


16.Soru

Aşağıdaki kelimelerden hangisi terim anlamı taşımamaktadır?


matematik
kare
dikdörtgen
küp
çember

17.Soru

"Dilde, fikirde, işte birlik" sloganıyla Tercüman Gazetesi’ni yayımlayarak Türk aydınlarını Türkçe konusunda etkileyen Türk aydını kimdir?


Ömer Seyfeddin

Mehmet Emin Yurdakul

Gaspıralı İsmail Bey

Şemsettin Sami

Süleyman Nazif


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkçenin bilim ve öğretim dili olarak gelişmesinin önündeki engellerden biridir?


Yabancı dili yabancı dil dersinde öğretmek.

Yükseköğretimde olan derslerin ana dilde anlatılması.

Anasınıfında İngilizce öğretilmesi.

Yüksek öğretimde meslek derslerinin İngilizce verilmesi.

Öğretim üyesinin ana dilinin Türkçe olması.


19.Soru

'Zeki ama tembel biriydi. Ailesinin maddi durumu çok iyiydi.İş bulmak için hiç bir çaba sarfetmiyordu. Gününü bilgisayarda oyun oynayarak geçirirdi.Bir gün annesi ile babasını kaybedince  hayata bakışı değişti. '

Yukarıda hangi söz öbeği yoktur?


Bağlama öbeği

Edat öbeği

İsim fiil öbeği

Zarf fiil öbeği

Tekrar öbeği


20.Soru

…….. Kavramı, dili konuşanların yeni karşılaştıkları kavramlara dil içerisinde çeşitli yollarla karşılıklar oluşturmaları biçiminde tanımlanabilir. Bu karşılık bulmada Türkçe, ekleme ve birleştirme diye adlandırabileceğimiz iki temel yol kullanır. Ekleme; sözcükle ekin, birleştirme ise sözcükle sözcüğün ilişkilendirilmesidir. Bütün dillerin önemli anlatım yollarından biri olan tamlama kurma da bir birleştirme, yani sözcükle sözcüğün ya da sözcüklerin ilişkilendirilmesidir. Yukarıdaki anlatım aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımıdır?


Türetme
İkileme
Teşbih
Ağız
Argo