Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1362721

Biri bağımsız biçim birim olmak üzere, en az iki biçim birimden oluşan yani bir veya daha fazla ek alan kök biçim birimlere ne ad verilir? 


Kök

Yüklem

Gövde

Ek 

Yapım Eki


Yanıt Açıklaması:

Biri bağımsız biçim birim olmak üzere, en az iki biçim birimden oluşan yani bir veya daha fazla ek alan kök biçim birimlere gövde denir.Örneğin; geçit, gelinlik, geliştiril- sözcükleri geç-(i)-t, gel-(i)-n-lik, gel-(i)ş-tir-(i)l- biçim birimlerinden oluşan gövdelerdir. Doğru cevap C'dir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum