Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1363194

Aşağıdakilerden hangisi Türkçenin bilim ve öğretim dili olarak gelişmesinin önündeki engellerden biridir?


Yabancı dili yabancı dil dersinde öğretmek.

Yükseköğretimde olan derslerin ana dilde anlatılması.

Anasınıfında İngilizce öğretilmesi.

Yüksek öğretimde meslek derslerinin İngilizce verilmesi.

Öğretim üyesinin ana dilinin Türkçe olması.


Yanıt Açıklaması:

Ana dili Türkçe olan öğretim üyesinin ana dili Türkçe olan öğrencilere dersi yabancı dilde anlatmasını açıklamak zordur. Böyle bir uygulamanın dünyada örneği son derece azdır. Ancak asıl büyük sorun, özellikle akademik yükselmelerde değerlendirmeye alınan bilimsel makalelerin Türkçe değil de yabancı dilde, çoğunlukla da İngilizce yazıl­masının teşvik edilmesidir. Üstelik her bilim dalının geçerli yabancı dili farklı iken bütün bilim dallarında tek bir yabancı dili geçerli kılmak bilimsel bir yaklaşım da değildir.

Yorumlar
  • 0 Yorum