Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1362632

Aşağıdakilerden hangisinde “-k” eki eylemden ad yapmak için kullanılmıştır?


Balak
Kabuk
Birik
Gözük
Delik

Yanıt Açıklaması: Eylemden ad yapma ekleri, eylem kök ya da gövdelerinden, köken anlamıyla bağlantılı yeni ad gövdeleri yapan ve sayıca en fazla olan eklerdir. “Balak” ve “kabuk” sözcüklerinde kullanılan “-k” eki addan ad yaparken; “birik” ve “gözük” sözcüklerinde ise addan eylem yapma eki olarak kullanılmıştır. E seçeneğindeki “delik” sözcüğünde ise eylem olan “del” sözcüğü “-k” yapım eki alarak ada dönüşmüştür.
Yorumlar
  • 0 Yorum