Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1362781

Aşağıdakilerden hangisi cümlenin temel ögelerinden biridir?


Özne
Dolaylı tümleç
Zarf tümleci
Belirtili nesne
Belirtisiz nesne

Yanıt Açıklaması: Yeryüzündeki bütün dillerde cümlenin temel ögeleri yüklem ve öznedir (Eker, 2006). Doğru cevap A şıkkıdır
Yorumlar
  • 0 Yorum