Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1360703

"Bizimki her akşam köşedeki eski kıraathanede oturur." cümlesinde bizimki sözcüğü, aşağıdaki hangi sözcük öbeği ile tanımlanmaktadır?


Sıfat tamlaması

Aitlik öbeği

Takısız isim tamlaması

Ad tamlaması

Ünlem öbeği


Yanıt Açıklaması:

Aitlik eki “-ki” ile oluşturulan sözcük öbeğidir. Cümlede zamir (bizimki gidiyor) ya da sıfat (bahçedeki kadın) görevindedir. “-ki” den önceki ad tek sözcük olabileceği gibi ad yerine
geçen bir sözcük öbeği de olabilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum