Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1362978

I. Deyimler bazen manzum özellik gösterirler.

II. Deyimleri oluşturan ikinci sözcük normal bir fiil olarak çekimlenir.

III. Deyimi oluşturan iki sözcük kesinlikle bitişik yazılmaz.

IV. Deyimlerde yer alan sözcükler başta, ortada ve sonda birtakım değişiklikler gösterebilirler.

Deyimlerle ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri doğrudur?


I ve II

II ve III

II, III ve IV

I, II ve III

I, II, III ve IV


Yanıt Açıklaması:

Bu özelliklerin hepsi deyimle ilgili olarak doğrudur.

Yorumlar
  • 0 Yorum