Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1363206

Bir sözcüğün ses, hece, ton, vurgu bakımından söylenme biçimi olarak tanımlanan dil bilgisi terimine ne ad verilir?


Karakter

Telaffuz

Söz dizisi

İmla

Terim


Yanıt Açıklaması:

Söyleyiş, telaffuz, sesletim, söyleniş olarak da adlandırılan ve bir sözcüğün ses, hece, ton, vurgu bakımından söylenme biçimi olarak tanımlanan dil bilgisi terimidir. Doğru cevap B'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum