Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1363219

Türk Dil Kurumunun kuruluşu ile terimler alanında başlatılan çalışmalar da Türkçenin bilim dili olarak
işlenmesine katkıda bulunmuştur. TDK'nın ilk uygulaması aşağıdakilerden hangisidir ?


İbn-i Sinâ-Tıbbın Kanunu

Atatürk-Geometri Kitabı

Farabi-İlimlerin Sayımı

Ali Kuşçu-Fethiye

İbnü'l Kemal İlyas b. Ahmed-Keşfül-Akabe


Yanıt Açıklaması:

İlk uygulama Atatürk’ün geometri terimleri üzerine yaptığı çalışma olmuştur. Atatürk, yazdığı Geometri kitabında yeni türettiği ve tanımını verdiği açı, açıortay, altıgen,
beşgen, çap, dar açı, dış tersaçı, dikey, düşey çizgi, eşkenar dörtgen, ikizkenar üçgen, teğet, yamuk, yüzey gibi yüz yirmi dokuz geometri terimini kullanarak Türkçe terimlerle öğretim ve bilim yapmanın örneğini de gözler önüne sermiştir.

Yorumlar
  • 0 Yorum