Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1365384

Orhun yazıtlarında yer alan deyimlerin eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?


Adak kamşatmak = Başlıya baş eğdirmek

Atı küsi yok bolmak =Adı sanı yok olmak

Başlıgıg yüküntürmek tizligig sökürmek = Ayağı dolaşmak

İçre aşsız taşra tonsuz = Görür gözü görmez gibi, bilen aklı bilmez gibi olmak

Körür közü körmez teg bilir biligi bilmez teg bolmak = İçerisi aşsız, dışarısı giyimsiz; karnı aç ve çıplak (olmak)


Yanıt Açıklaması:

Orhun Yazıtları’nda çok yüksek bir anlatım gücüne sahiptir. Bu güçlü anlatımı oluşturan sebeplerden biri de deyim kullanımıdır. Orhun Yazıtları’nda kullanılan bazı deyimleri şöyle sıralayabiliriz: Adak kamşatmak (=ayağı dolaşmak), atı küsi yok bolmak (=adı sanı yok olmak), başlıgıg yüküntürmek tizligig sökürmek (=başlıya baş eğdirmek, dizliye diz çöktürmek), içre aşsız taşra tonsuz (bolmak) (=içerisi aşsız, dışarısı giyimsiz; karnı aç ve çıplak (olmak), körür közü körmez teg bilir biligi bilmez teg bolmak (=görür gözü görmez gibi, bilen aklı bilmez gibi olmak), kızıl kanın tökütmek, kara terin yügürtmek (=kızıl kanını akıtmak, kara terini dökmek), işig küçüg birmek (=işi gücü vermek, (birine) hizmet etmek), ölü yitü kazganmak (=öle yite, ölecek gibi çalışıp kazanmak), sabın sımak (=sözünü kırmak), uça barmak (=ölüp gitmek) gibi.

Yorumlar
  • 0 Yorum