Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1365426

Aşağıdakilerden hangisi Türkçeyi etkileyen etkenlerden biri değildir? 


Orhun Yazıtları 

Kutadgu Bilig 

İslamiyet 

Tanzimat Fermanı 

İkinci Dünya Savaşı 


Yanıt Açıklaması:

Orhun Yazıtları, İslamiyete geçiş, Tanzimat Fermanız ve İkinci Dünya Savaşı direkt olarak Tükçenin yapısını etkilemiştir. Türklerin İslam dinine girmesiyle birlikte bu kez de Arapça, Farsça sözcükler Karahanlı Dönemi eserlerinden itibaren Türk yazı dillerinde görülmeye başlanır. Bu dönemin ilk eserlerinden Yusuf Has Hacib’in yazdığı Kutadgu Bilig’de Arapçadan etkiler görülür. Doğru yanıt B'dir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum