Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1360573

1069'da yazılan, esas olarak Türkçeden Arapçaya bir sözlük olan, Türk kültürü ile ilgili bilgiler de veren, eser aşağıdakilerden hangisidir?


Atebetü’l-Hakâyık

Dîvân-ı Hikmet

Mukaddimetü’l-Edeb

Muînü’l-Mürîd

Kutadgu Bilig


Yanıt Açıklaması:

Yusuf Has Hacip tarafından yazılan, Türk devlet anlayışını ve Türk’ün dünya ile ilişkisini, insanlararası ilişkileri, Türk’ün tabiat algısını, bilgi karşısındaki tavrını bizlere aktaran, Kutadgu-Bilig esas olarak Türkçeden Arapçaya bir sözlüktür.

Yorumlar
  • 0 Yorum