Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1360722

İkilemeler, dil çalışmalarında kapsamlı olarak ele alınan, tek sözcük gibi anlam ifade edecek biçimde kullanılan dil birliklerindendir. Alanda farklı isimlerle de anılırlar. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biridir?


Yineleme öbeği

İkilemeli deyim

İkilemeli ad

Yinelenen ad

İkiz ad


Yanıt Açıklaması:

İkilemeler, dil çalışmalarında kapsamlı olarak ele alınan, tek sözcük gibi anlam ifade edecek biçimde kullanılan dil birliklerindendir. Alanda tekrar öbeği, bağlam öbeği, ikilemeli ad, yinelemeli ad, ikiz kelime, kelime koşması gibi farklı terimlerle anılırlar. Doğru yanıt C'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum