Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1362292

‘Yabancı bir dili öğrenen insanların, yeni öğrendikleri dili ne kadar iyi konuşabilseler de kültürel farklılıklara dayalı engeller yaşadıkları ve iletişimde kültürel kaynaklı yanlış anlamaların gerçekleşebildiği belirtilmektedir’ ifadesi aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilidir?


Kültürlerin bazı kavramların konuşulmasına izin vermemesi
Dilin düşünceyi, toplumsal davranışları ve davranış örüntülerini belirlemesi
Farklı kültürlerden gelen insanların dil davranışları ve vücut dillerinde farklılıklar olması
Soyut ve somut kültür öğelerinin nesilden nesile aktarılması
Dilin kültürün varlığını ve devamlılığını sağlaması

Yanıt Açıklaması: Kültür ve dil arasındaki etkileşimin diğer boyutu ise kültürlerin diller ve dil davranışları üzerinde belirleyici bir rolünün bulunduğu yönündedir. ‘Kültürlerarası iletişim’ konusunu ele alan dil bilim çalışmalarında, yabancı bir dili öğrenen insanların, yeni öğrendikleri dili ne kadar iyi konuşabilseler de kültürel farklılıklara dayalı bariyerlere takılabildikleri, iletişimde kültürel kaynaklı yanlış anlamaların gerçekleşebildiği belirtilir (Hall, 1974). Farklı kültürlerden gelen insanların dil davranışları, vücut dilleri, jest ve mimikleri bile farklı olabilmektedir. Toplumlarda iletişimin arka planını oluşturan örtük kültürel değerler, bir dilin gramerini ve kelimelerini öğrenmekten çok daha farklı bir öğrenme süreci olan kültürel öğrenmeyle fark edilebilmektedir. Bu nedenle sorunun doğru yanıtı ‘C’ şıkkıdır.
Yorumlar
  • 0 Yorum