Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1362994

İkilemelerin kuruluşunda en fazla görev alan sözcük türü aşağıdakilerden hangisidir?


fiiller

özel isimler

cins isimler

zamirler

ünlemler


Yanıt Açıklaması:

Cins adlarından pek çok ikileme kurulmaktadır: öbek öbek, sıra sıra, dizi dizi, dağ taş, yol yolak vb.

Yorumlar
  • 0 Yorum