Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1365396

Aşağıdakilerden hangisi ikilemelerin genel özellikleri arasında sayılmaz?


Ses benzerliklerinden kaynaklanan ses uygunluğu ve güzelliği vardır

İkilemeyi oluşturan sözcüklerin çoğunda, ön seste veya son seste ses benzerlikleri vardır

Bazen ses benzerliğine bağlı ritim son seste oluşturulur

Uzun süre yan yana kullanılarak kalıplaşmış, donuklaşmış sözlerdir

İkileme içerisindeki sözcükler tek başına kullanılacak bir anlam yüküne sahiptir


Yanıt Açıklaması:

İkileme içerisindeki sözcüklerin bir kısmı tek başına kullanılacak bir anlam yüküne de sahip değillerdir. İkilemeyi kuran sözcükler arasında, bunların birlikte kullanılmasını gerektiren bir ilgi vardır ve dil konuşurları bu ilginin farkındadırlar. Doğru cevap E'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum