Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1135520

Aşağıdakilerden hangisi özne ile ilgili yanlış bir ifadedir?


Aynı yükleme bağlanmış birden fazla kişi veya varlık özne olabilir. Bunlar birbirlerinden virgül veya bağlaçla ayrılır ve tek bir öge (özne) olarak kabul edilir.

Özne, yükleme açıklayıcısı ile birlikte de bağlanabilir.

Özne bir sözcük olabileceği gibi bir sözcük öbeğinden de oluşabilir.

Geçişli iken edilgen çatıya sokulan eylemlerle kurulan cümlelerde nesne bulunmalıdır.

Yüklemi gereklilik kipinin teklik 3. kişisi olan bazı cümleler de özne almazlar.


Yanıt Açıklaması:

6. Geçişli iken edilgen çatıya sokulan eylemlerle kurulan cümlelerde nesne bulunmaz. Cümlenin asıl nesnesi olan öge, özne görünüşündedir; ama cümlenin asıl öznesi değil sözde öznesidir. Sözde özne, cümlede işi yapan öge değil yapılan işten etkilenendir. Örnek: Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol. (Yahya Kemal) özne Cümlenin öznesi sallanmamaya konu olan “ne mendil ne de bir kol” yapılandan etkilenen edilgen bir öznedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum